RATINGENDRINGER PÅ TORSDAGSGRUPPENE FRA MAI

Veiledende rating for deltakelse på Torsdagstreningene vil justeres noe fra mai av.

Tirsdag 20. april 2021

Forfatter: Sara Marie Skaug Bjørkly

Gruppene har tidligere vært delt inn etter veiledende rating; 0-1400, 1400-1800 og 1800+.
Gruppene endres fra mai til

  • GRUPPE 1 : 0-1200 FIDE

  • GRUPPE 2: 1200-1600 FIDE

  • GRUPPE 3: 1600+ FIDE


Grunnen til at vi gjør denne endringen, er for å tilpasse det som har vært realiteten de siste torsdagstreningene. Nivået vil fremdeles være slik det har vært, men vi ønsker også å senke terskelen for å delta i høyere ratinggrupper.

Det er fremdeles fult mulig å delta i grupper både under og over din egen rating. Vi vil til og med oppfordre ivrige og engasjerte til å gjøre nettopp dette! Husk at det også er lov til å være stille tilskuer.

Dronningspranget ønsker dere velkommen på torsdagstreningene fremover!

For oversikt over arrangementer, se vår KALENDER.