DRONNINGSPRANGET

Et gratis og nettbasert prosjekt, som har som formål å rekruttere og videreutvikle sjakkspillere som er kvinner.

Dronningspranget er et privat initiativ som ønsker å vedlikeholde en gratis og lett tilgjengelig arena hvor jenter og kvinner i sjakkmiljøet kan møtes jevnlig. Med det vil vi etablere et fellesskap som gjør det lettere å ta det første steget inn i den lokale sjakklubben, men også gi en følelse av samhold på tvers av klubbtilhørighet for de som allerede er en del av miljøet. Kvinner er foreløpig sterkt underrepresentert i sjakken, og Dronningspranget ønsker å være en bidragsyter til endring.


Det arrangeres nettbasert nybegynnerkurs for kvinner minst en gang i måneden. Det er videre ukentlig nettundervisning fordelt på tre ferdighetsnivåer, hvor det er mulig for alle å delta på alt, selv om en ikke er i målgruppen for undervisningen. Hver ferdighetsgruppe har undervisning hver tredje torsdag.
I tillegg er det breddekurs for jenter opp til junioralder annenhver uke, og det arrangeres jevnlig aktuelle kurs utenom dette med forskjellige tema.


Siste søndag hver måned opprettes det en turnering på Lichess hvor alle jenter og kvinner som ønsker, kan delta: Dronningspranget Arena. Samtidig settes det opp en digital møteplass på Zoom for de som ønsker å være sosial med andre spillere i turneringen.

Alle aktiviteter i regi av Dronningspranget skal være nettbasert og gratis. Zoom og Lichess vil bli brukt som samhandlingsverktøy.

Dronningspranget