MELD DIN INTERESSE: TORSDAGSTRENING GRUPPE 3 HØSTEN 2021

På grunn av liten oppslutning på slutten av våren 2021, er det ikke satt opp nye torsdagstreninger for gruppe 3. Det betyr ikke at det ikke blir noe av. Interesserte bes melde sin interesse her.

Torsdag 16. september 2021

Forfatter: Sara Marie Skaug Bjørkly

Fra november 2020 og frem til sommeren 2021 kjørte vi torsdagstrening gruppe 3 hver tredje uke. Instruktørene har vært mange og varierte, og det har vært god tilbakemelding fra kursdeltakere.
Dronningspranget merket likevel at det er mindre oppslutning på kursene blant de høyere ratinggruppene, og fra april var det nesten utelukkende lavere ratede som møtte på torsdagstrening gruppe 3.

Dronningspranget ønsker å fortsette med et tilbud, og gjerne skreddersy et tilbud til kvinner og jenter med over 1600 i FIDE-rating. Men for at vi skal kunne sette opp et ordentlig tilbud trenger vi at dere som ønsker å delta melder deres interesse. Dette uavhengig av om dere har 1400, 1600, 1800 eller 2658 i FIDE-rating. Hvis interessen er til stede vil Dronningspranget sette opp og arrangere kurs, studiesirkler, eller annet.

Foreløpig er følgende datoer satt opp vår høsten 2021. Det er nå mulig å melde sin interesse for alle datoer, og eventuelt gi beskjed om en ønsker å ha et annet form for opplegg enn torsdagstreningene. Det er også mulig å gi utfyllende informasjon om hvilket tilbud en skulle være interessert i.

Datoene som er satt opp er

  • Torsdag 7. oktober

  • Torsdag 28. oktober

  • Torsdag 18. november

  • Torsdag 9. desember


Gruppe 3 er beregnet for sterke klubbspillere som ønsker å utvikle seg ytterligere i et fellesskap. I denne gruppen vil det bli dype studier av partier, åpninger, midtspill og sluttspill. Du vil være med på analyser av historiske og relevante nåtidspartier, både som supplement til et tema, men også for deres egen skyld. Du vil gå dypt inn i åpninger, sluttspill og midtspillstrategier, og løse kjente og ukjente sjakknøtter som selv Magnus kan slite med.