LEARNINGCHESS OG DECODECHESS

Informasjon om LearningChess og DecodeChess.

Fredag 14. mai 2021

Forfatter: Sheila Barth Stanford

LearningChess
Premie på Dronningspranget Mai Arena er 1 års abonnement på LearningChess.

LearningChess inneholder over hundre leksjoner fordelt på tre nivåer. De interaktive leksjonene strekker seg fra nybegynner til 1800-nivå. Hver leksjon avsluttes med en test der du ser om har forstått med deg det viktigste. Det vanlige er å bruke 10-30 minutter på en leksjon.
I tillegg kan du løse taktikkoppgaver og spille mot maskinen.
Du kan gå gjennom materialet på pc, iPad eller mobil.
Om du har en gruppe elever i en klubb eller en skole, kan du følge med på elevenes arbeid via læringsplattformen.

Alt er oversatt til norsk av Sheila Stanford. LearningChess finnes nå på åtte ulike språk og brukes av enkeltelever, skoler og klubber over hele verden.


Les mer om LearningChess her:
https://sjakksheila.no/blog?articleId=1423

Du finner kursene her:
https://learningchess.net/no/


DecodeChess
Avkodinger på Decodechess. Light-abonnement.

DecodeChess er et verktøy for å analysere (avkode) dine egne eller andres partier og finne kritiske punkter i partiene. Forklaringer og forbedringer er skrevet med ord i stedet for engine-språk. I tillegg blir trusler og planer illustrert med piler. Det kan brukes av spillere på alle nivåer som ønsker å lære av sine egne partier. Du kan også spille ut stillinger fra partier for å trene på forbedringene DecodeChess ga deg.

DecodeChess har i det siste blitt testet og rost av flere sterke spillere. Du kan lese mer om det her:

https://sjakksheila.no/blog?articleId=1543

DecodeChess er oversatt til norsk av Sheila Stanford.

Nedenfor kan du se et bilde av hva du får i Light-abonnement.

 
bilde.png