INNKALLING OG PÅMELDING TIL ÅRSMØTE I DRONNINGSPRANGET 2021

Dronningspranget vil med dette innkalle til årsmøte 2021. Årsmøtet vil avholdes søndag den 7. november kl 18:00 på Zoom.

Søndag 10. oktober 2021

Forfatter: Sara Marie Skaug Bjørkly


Dronningspranget er et privat og frivillig initiativ registrert i Brønnøysundregisteret. På papiret er medlemmene av Dronningspranget organisasjonens styremedlemmer. I våre vedtekter står det at kun medlemmer har stemmerett ved årsmøtet, men da vi ikke har medlemskontingent og i realiteten ikke opererer med medlemskap, er det åpnet opp for at alle deltakere på møtet har stemmerett.

All aktivitet i Dronningspranget organiseres av styremedlemmer og frivillige, med det formål å skape et nettbasert undervisnings- og aktivitetstilbud for jenter og kvinner i det norske sjakkmiljøet.

Har du saker du ønsker at blir tatt opp på årsmøtet, sendes disse til post@dronningspranget.no snarest mulig, og innen søndag 24. oktober.

Ønsker du å stille til valg i styret, eller har du forslag til kandidater til styret, bes dette også om å bli sendt til post@dronningspranget.no snarest mulig, og helst innen 24. oktober. Kommer det forslag etter 24. oktober vil de likevel bli vurdert. Interesserte oppfordres i aller høyeste grad til å melde seg, og det krever på ingen måte noen formell kunnskap eller erfaring.

Fullstendig saksliste og sakspapirer vil sendes ut til alle påmeldte søndag 31. oktober. Til påmeldte etter 31. oktober vil det samme bli sendt ut fortløpende.

Alle som ønsker er velkommen til å delta på møtet, uavhengig av alder og kjønn.