DRONNINGSPRANGET INNKALLER TIL ÅRSMØTE 7. NOVEMBER

Dronningspranget vil med dette innkalle til årsmøte søndag 7. november kl 18.

Torsdag 16. september

Forfatter: Sara Marie Skaug Bjørkly

Det er ikke satt noen begrensing på hvem som kan møte opp. Både jenter, kvinner, gutter, menn i alle aldre er velkomne hvis en ønsker å bidra.

På årsmøtet vil det velges et styre for kommende år. Det vil også bli diskutert hvordan Dronningspranget skal utvikle seg videre, og hvilke oppgaver Dronningspranget skal ha.

Nærmere innkalling med påmelding kommer i oktober.

Har du noe du ønsker å ta opp, ønsker du å melde deg som kandidat til styret, eller er det noe du lurer på er det bare å sende en mail til post@dronningspranget.no