bonde på brett.jpg

Fra nybegynner til klubbspiller! Kurset er gratis og arrangeres en gang i måneden.

løperpåbrett.jpg

Ukentlig gratis undervisning inndelt i tre grupper etter nivå

Tårnpåbrett.jpg

Gratis undervisning annenhver onsdag for alle jenter til og med junioralder.

springerpåbrett.jpg

Månedlige premierte turneringer for jenter og kvinner på Lichess.